Mensen hebben soms het gevoel geblokkeerd te zijn, kortom niet lekker in hun vel te zitten, het even niet te weten. Alsmaar terugkerende gedachten geven het gevoel er niet uit te komen. Dit kan zelfs lichamelijke klachten veroorzaken.

 

 

Voor mij geldt het lichaam als leidraad en de situatie waarin iemand zich bevindt in het hier en nu. Door mijn achtergrond als fysiotherapeut heb ik geleerd dat het lichaam iets te vertellen heeft. Dat kan zich uiten in onzekerheid, slecht contact kunnen maken met de omgeving, een bepaalde gelaatsuitdrukking, lichaamshouding of beweging die iemand maakt. De betekenis hiervan verschilt per individu. De Gestalttherapie leert deze onzekerheden, het even niet weten en lichaamsuitdrukkingen te ervaren en aan deze emoties betekenis te geven. Dit alles in dialoog met de therapeut teneinde in beter contact met de omgeving te zijn.

 

Het kan heel behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld

 • aanhoudende somberheid

 • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

 • relatieproblemen

 • depressiviteit

 • rouwverwerking

 • werkgerelateerde klachten, bijvoorbeeld burn-out

 • verschillende vormen van seksueel misbruik

 • conflictvermijdend gedrag

 • eenzaamheid

 • zingevingsvragen

Ik begeleid mensen met de realisatie van hoe ze zich in de buitenwereld manifesteren, het ervaren en beseffen van hoe ze zich nú voelen, hoe de balans te vinden met wat er was en wat er komt, leven in het hier en nu. Ik gebruik hiervoor:

 • gesprekstherapie

 • creatieve therapie

 • ontspanningsoefeningen

 • mindfulness

 • autogene training.

 

 

Ik draag de oplossing niet aan, maar help mensen hun eigen oplossing te zoeken en hun leerpad te kennen, hun eigen situatie op een andere manier vorm te geven, waardoor ze het leven aan kunnen op een voor hen wenselijke manier.